TOEPASSING VAN DE REGELS

1.1 Deze regels gelden voor alle danswedstrijden toegekend, geregistreerd of erkend door de Dutch Amateur League (D-AL), in alle disciplines en leeftijdsgroepen.
1.2 De D-AL kan op elk moment aanvullende regels opleggen die van kracht blijven totdat deze geheel of gedeeltelijk door de D-AL worden ingetrokken.
1.3 De D-AL kan extra regels opleggen met betrekking tot specifieke wedstrijden of andere dansevenementen.
1.4 De organisator van de wedstrijden is verantwoordelijk voor de naleving van deze regels.
1.5 Alle wedstrijden zijn open wedstrijden en paren kunnen deelnemen binnen de grenzen van leeftijdsgroepen en amateur-status.
1.6 De geregistreerde DPL juryleden kunnen voor alle D-AL wedstrijden opgesteld worden binnen de grenzen van hun jurykwalificatiestatus welke vermeld staat op de algemene D-AL en DPL juryledenlijst.
1.7 Het D-AL bestuur heeft het recht in te grijpen in de regelgeving binnen dit reglement middels een bestuursbesluit. In voorkomende gevallen is een duidelijke en schriftelijk vastgelegde argumentatie daartoe voorwaarde.

DUTCH AMATEUR LEAGUE WEDSTRIJDEN

2.1 De D-AL organiseert jaarlijks het Nederlands kampioenschap.
2.2 Andere wedstrijden kunnen worden toegekend aan organisatoren, geregistreerd of erkend door D-AL.
2.3 Een voorzitter van de jury (non-voting of voting) moet worden benoemd en is verantwoordelijk voor de controle van wedstrijden.
2.4 Een minimum van vijf (5) juryleden zal elke wedstrijd beoordelen. Om zich te verzekeren van een voldoende gekwalificeerd jurypanel dient de organisator de algemene D-AL / DPL juryledenlijst met de daarop vermelde kwalificatie te hanteren, dan wel toestemming te krijgen van het D-AL bestuur voor het geselecteerde jurypanel.
2.5 De D-AL volgt de richtlijnen van de reglementen van de WDC-AL in volgorde en tempi van de diverse dansen.
2.6 De resultaten van een wedstrijd zullen volgens het skatingsysteem bepaald worden.

ANTI-DOPING

3.1 Het gebruik van doping is verboden.

DEELNAME EN REGISTRATIE VAN WEDSTRIJDPAREN

4.1 Een paar kan Nederland vertegenwoordigen op een internationale competitie als beide partners bij de D-AL zijn geregistreerd voor Nederland.
4.2 Alle deelnemende wedstrijdparen zullen automatisch bij de D-AL worden geregistreerd. Registratie is kosteloos.
4.3 De D-AL onderhoudt een register van deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën (hierna nader omschreven).

INDELING KLASSEN / LEEFTIJDEN

5.1 Pre-amateurs
In deze afdeling is wedstrijdkleding niet toegestaan en de deelnemers hebben geen amateur-status. Geschikt dus voor elke beginnend danspaar! Er zijn twee leeftijdsgroepen: Junioren (jongeren) en Senioren (“paren”). Men kan slechts in één van de twee groepen starten. Paren mogen naast hun eigen niveau 1 niveau hoger dansen. Zij mogen er voor kiezen bij de national amateurs wel of geen wedstrijdkleding te dragen. Pre-amateurs doen 3 dansen, Engelse Wals, Tango, Quickstep danwel Cha Cha Cha, Rumba, Jive.

5.2 National Amateurs.
In deze afdeling is wedstrijdkleding toegestaan. Deelnemers zijn beginnende wedstrijddansers (amateurs). Geschikt dus voor alle paren die regelmatig meedoen aan wedstrijden en nog niet tot de hoogste afdeling (Master Class) behoren. Er zijn drie leeftijdsgroepen: National Amateurs (jongeren), National Amateur Senioren (over 30) en National Amateur Senioren (over 50) Men kan slechts in eén van de twee groepen starten. Senioren paren mogen naast hun eigen leeftijdscategorie tevens in een lagere leeftijdscategorie deelnemen. Paren mogen naast hun eigen niveau 1 niveau hoger dansen.
National amateurs doen 4 dansen, Engelse Wals, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep danwel Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Jive.

5.3 Amateurs Master Class
In deze afdeling is wedstrijdkleding gewenst. Deelnemers zijn vergevorderde wedstrijddansers (amateurs). Geschikt dus voor alle paren die tot de hoogste afdeling behoren (vgl. Hoofd- en A-klasse), maar opengesteld voor alle amateurs. Er zijn meerdere leeftijdsgroepen:

 • Juvenile (under 12) = 11 jaar of jonger.
 • Junior (under 16) = 15 jaar of jonger.
 • Youth (under 21) = 20 jaar of jonger.
 • Amateurs = geen restricties
 • Senior over 30 = 30 jaar of ouder.
 • Senior over 40 = 40 jaar of ouder.
 • Senior over 50 = 50 jaar of ouder.
 • Senior over 60 = 60 jaar of ouder

Voor Juvenile-, Junior- en Youth-paren is het toegestaan om eveneens deel te nemen in de leeftijds-groep boven hun eigen leeftijds-groep.
Voor Senior-paren is het toegestaan om deel te nemen in de leeftijds-groep onder hun eigen leeftijds-groep.
Op de dag van de wedstrijd dient men de vereiste leeftijd bereikt te hebben.
MasterClass danst 5 dansen per categorie, met uitzondering van Juveniles (Under 10/12) zij dansen 3 dansen: Engelse Wals, Tango, Quickstep danwel Cha Cha Cha, Rumba, Jive)  en Juniors (Under 14/16) zij dansen 4 dansen (Engelse Wals, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep danwel Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Jive). 

5.4 Voor alle afdelingen geldt:
Elk paar neemt deel aan de zogenaamde qualificatierondes (per groep). Uit deze rondes worden per groep alle paren doorgeplaatst naar demi-finales van maximaal 12 paren, elke demi-finale naar eigen niveau. Daarna wordt uit elke demi-finale een finale gekozen.
Voordelen:

 • iedereen heeft gelijke kansen.
 • iedereen danst tenminste twee keer of meer.
 • Minimaal 50% van de deelnemende paren wint een prijs.

5.4.1 Bij een totale deelname per groep van in totaal 8 paren of minder worden er 2 finales gedanst.

5.4.2 Bij 9  t/m 12 paren wordt er 2 maal een voorronde gedanst. Uit elke voorronde worden paren doorgeplaatst naar de finale zodat er een finale van 6 paren ontstaat.

5.4.3 Bij deelname van meer dan 12 paren wordt er in poules gedanst waarna per poule een finale van 6 paren volgt.

5.5 Indien een D-AL wedstrijd onderdeel is van een groter evenement kan van bovenstaande bepalingen worden afgeweken.

KLEDINGREGELS

6.1 Alle kostuums gedragen in wedstrijden moeten in overeenstemming zijn met de kenmerken van de ballroom en Latijns-Amerikaanse disciplines.
6.2 Kostuums moeten voldoen aan de aanvaarde normen voor mannen en vrouwen in het wedstrijddansen.
6.3 Reclame is toegestaan op kostuums. De advertentie mag niet groter zijn dan een lengte van 10 cm en een hoogte van 4 cm.
6.4 In een wedstrijd is de interpretatie van de voorzitter van de jury van deze regels definitief en bindend.

BEPERKTE SYLLABUS

7.1 Voor Juveniles kan er een wedstrijd worden gehouden met beperking in de syllabus (zie syllabus van de Britse Dance-Council). Organisatoren van wedstrijden kunnen deze syllabus gebruiken. Open evenementen, georganiseerd of verleend door de D-AL kennen in principe geen beperkte syllabus.
7.2 Liften zijn niet toegestaan. Voor de toepassing van deze regel, is een lift gedefinieerd als elke beweging waarbij één van de dansers gelijktijdig beide voeten van de vloer heeft met de bijstand of ondersteuning van de partner.

DUUR, TEMPI & MUZIEK GESPEELD

8.1 De volgorde, duur en tempi van de te dansen Ballroom- en Latindansen zijn in de WDC-AL regels opgenomen.
8.1.1 De richtlijnen voor de Ballroom- en Latin Showdance zijn dezelfde als voor de Professionals en zijn tevens opgenomen in de WDC-regels.
8.2 In alle competities moet de muziek voldoen aan het karakter van de diverse dansen.

PROMOTIEPUNTEN

9.1 In de Pre-Amateur en National Amateur Klasses zijn er promotiepunten te behalen. De nummer 1 t/m 6 van de hoogste poule van elke klasse krijgt promotie/ranking punten. Het aantal punten hangt af van het totaal aantal deelnemers in die klasse.

Plaats

 

Aantal punten

1e

 

6 x (totaal aantal deelnemers in de klasse)

2e

 

5 x (totaal aantal deelnemers in de klasse)

3e

 

4 x (totaal aantal deelnemers in de klasse)

4e

 

3 x (totaal aantal deelnemers in de klasse)

5e

 

2 x (totaal aantal deelnemers in de klasse)

6e

 

1 x (totaal aantal deelnemers in de klasse)

Rekenvoorbeeld: Wanneer er op een wedstrijd 15 paren meedoen aan de pre-amateurs dan krijgt de winnaar van de A-poule 6x15= 90 punten, nr 2 krijgt 5x15= 75 punten enzovoort.

9.2 Benodigd aantal punten voor promotie

Het aantal punten dat nodig is om te promovoren naar een hogere klasse (nieuw totaal met ingang van het NK 2023):

Klasse

 

Benodigde promotiepunten

Pre-Amateurs Ballroom & Latin

 

250

Pre-Amateurs Over 30 Ballroom

 

100

Pre-Amateurs Over 30 Latin

 

100

National-Amateurs Ballroom & Latin

 

300

National Amateurs Over 30 Ballroom

 

100

National Amateurs Over 30 Latin

 

100

Wanneer je als paar promoveert krijgen beide dansers een officieel promotiecertificaat.

9.3 De twee slechtste resultaten en de laatste twee niet meegedanste wedstrijden incluis worden in de ranking niet meegenomen. 

9.4 Indien een danspaar 2 jaar niet heeft meegedaan aan een wedstrijd, vervallen de behaalde promotiepunten. 

VERGOEDING UITZENDING WK

10.1 Om voor vergoedingen rondom het WK in aanmerking te komen moeten er tenminste 3 wedstrijden in het voorgaande wedstrijdseizoen bij de Dutch Amateur League zijn gedanst, exclusief het NK.

Alle andere paren kunnen zelfstandig deelnemen aan dit open WK

PROFESSIONAL WORDEN

11.1 Wanneer besloten wordt om de amateurstatus te verlaten en zich aan te melden als professional danspaar bij de DPL, dan geldt als regel dat het a. mogelijk is wanneer het danspaar bij één van de laatste drie NK’s in de Ballroom of Latin American bij de beste drie dansparen is geëindigd of b. wanneer één van de partners zich bij het secretariaat van de NBD aanmeldt voor de opleiding tot dansleraar.

Back to top