In principe is de opleiding voor iedereen toegankelijk.
Wel wordt voorafgaand aan de opleiding een auditie afgenomen. Hierin wordt de motivatie en de eventueel reeds aanwezige kennis vastgesteld.
Dit leidt tot een advies voor de nieuwe kandidaat. 

De redenen om in opleiding te gaan zijn divers.
Wil je les gaan geven dan is het van groot belang om voldoende kennis van zaken te hebben, uiteraard op het danstechnische vlak. Maar ook omgang met mensen is van belang.
Voor een assistent in één van onze bedrijven is bekendheid met de bedrijfsvoering zeker aan de orde. Ook het opzetten en uitvoeren van een eigen dansschool komt uitgebreid aan de orde.
Wil je een professionele danscarrière (wedstrijddansen) en later ook als jurylid optreden, dan is een degelijke opleiding onmisbaar en vereist. Ook daarin voorziet de opleiding.

Onze opleiding geeft toegang tot de vakorganisatie Dance Masters, maar heeft tevens internationale erkenning en geeft daarmee toegang tot de meest belangrijke dansorganisatie ter wereld, de World Dance Council.
Kortom: wil je wat met dansen, dan is onze opleiding een goede start!

Back to top